Typy chodidiel


Každý pedikér  hovorieva svojim klientom, že rôzne problémy, ktoré sa vyskytujú na chodidlách sú následkom nosenia nevhodnej obuvi. A každý klient sa nás na oplátku vždy opýta: „Aký je pre mňa vhodný typ obuvi? Aké topánky si mám kupovať?“ Obyčajne poradíme kvalitnú, mäkkú obuv. Veľmi dobre však vieme, že kvalita a mäkkosť nie vždy musia znamenať správnu obuv. Takže, čo je teda hlavným kritériom pre výber vhodnej topánky?

Pre správny výber vhodnej obuvi je veľmi dôležité poznať a tiež aj rozoznávať rôzne typy chodidiel. Existujú tri základné typy chodidiel:

Grécky typ chodidla

Pre grécky typ chodidla, alebo tiež nazývaný aj stredomorský typ je špecifický: A1 dlhší druhý prst, A2 výrazne dlhší druhý prst a A3 dlhšia skupina prstov 2-4. Túto skutočnosť, že je druhý prst výrazne dlhší, majú naši klienti pri výbere topánky zvyčajne ignorovať. Je pravda, že keď si majiteľ takéhoto chodidla kúpi nevhodnú topánku obyčajne vyberá veľkosť na dĺžku palca, čo vedie k tomu, že druhý prst sa v topánke výrazne stlačí (drápovitie) a necht na tomto prste zvyčajne býva poškodený. Buď následkom tlaku dočasne alebo aj úplne atrofuje, tj. postupne sa oddeľuje od nechtového lôžka a následne odpadáva, prípadne černá (pod nechtom sa tvorí modrina) a tiež neskôr odpadáva. Druhá možnosť výberu topánky majiteľa gréckeho typu chodidla je nehodná veľmi dlhá topánka, vyberaná len na dĺžku druhého prsta. Tu je obyčajne zrada v tom, že topánka je príliš dlhá a na nohe pri chôdzi správne nedrží, čo spôsobí vytvorenie otlakov na pätnej časti chodidla. 

Egyptský typ chodidla

Pre egyptský typ chodidla je špecifická väčšia dĺžka palca v porovnaní s ostatnými prstami. Ak je palec len o málo dlhší ako ostatné prsty, klient si vyberie topánky obyčajne správne. Ak je však palec výrazne dlhší ako ostatné prsty, potom opäť kupujú topánku menšiu, na dĺžku ostatných prstov, čím obyčajne dosiahnu v lepšom prípade drápovitý necht na palci, alebo vyhnutie posledného článku palca do hora alebo vbočenie palca         ( priklonenie palca k ostatným prstom). Horším prípadom môže byť keď sa palec v prvom metatarzálnom kĺbe neustálymi nárazmi chodidla na topánku, znefunkční – teda zrastie, vytvorí sa tzv. tuhý palec. Tento znemožňuje správne odvíjanie chodidla od podložky a chôdza sa zmení na medvediu, neladnú a ťarbavú chôdzu. Ak kúpia klienti s egyptským typom chodidla topánky väčšie, topánky ich na päte oderú alebo vo vzácnych prípadoch im topánka na nohu sadne.

Kvadratický (štvorcový) typ chodidla

Tento typ chodidla je veľmi náročný na výber topánky. Ide o typ chodidla, kedy sú všetky prsty približne rovnakej dĺžky. Problémom obyčajne pri výbere topánok je, že prednožie (tj. oblasť prstov) je relatívne široká. Veľmi často sa stáva, že majiteľ kvadratického typu chodidla má veľmi útlu pätu a samozrejme široké prednožie. Kúpi teda topánku, tak aby sedela na pätu. Neviem prečo to takto klienti robia, ale prax mi ukázala, že každý s týmto typom nohy to robí. Možno to súvisí s tým, že predpokladajú, že prsty sa už nejako pomknú. A to je problém, lebo v lepšom prípade sa vytvoria:

  • tzv. preložené prsty,
  • prípadne sa vytvorí šípovitá noha (valgózny – vbočený palec a varózny – vybočený malíček),

A v horšom prípade sa vytvorí:

  • silne valgózny palec, ktorý nie len bolí, ale po istom čase aj poriadne prekáža, lebo na prvom metatarzálnom kĺbe sa vytvorí exostóza (kostný výrastok),
  • prípadne sa veľkým tlakom topánky poruší mikrocirkulácia krvi v prednoží porušia sa nervové zakončenia v prstoch a niektoré prsty môžu úplne odumrieť.

Len malé percento klientov s kvadratickým chodidlom si kúpi topánku, ktorá má dostatok miesta v prednoží. Vtedy však trpí päta lebo topánka je v tomto mieste veľmi voľná. Na päte sa potom vytvára tzv. dvojitá päta (kostný výrastok v oblasti upnutia Achilovej šľachy k pätnej kosti). Tomuto klientovi je možné odporučiť zmenšenie topánky v oblasti päty  nalepovacou vložkou, čím sa zabráni šmýkaniu päty v topánke.   

Nasledujúci obrázok ukazuje možnosti rôznych strihov topánok, pre rôzne typy chodidiel

http://files.balerina.webnode.sk/200000141-a0a99a1a03/nohy.jpg

Všetci klienti, ktorým budete špecifikovať ich typ chodidla sa Vás vždy ako prvé opýtajú: „A to je zlé, že mám taký typ chodidla?“ Vaša odpoveď samozrejme musí byť: „NIE, TO NIE JE ZLÉ.“ Ide iba o to, že teraz poznajú špecifické znaky svojho chodidla a teda túto skutočnosť môžu pri výbere topánok zohľadniť. Dnes je už na trhu veľké množstvo strihov, tvarov a druhov topánok, výber teda nebude ľahký, lebo nestačí zohľadniť iba estetickosť, tj. či sa mi topánka páči alebo nie, ale treba prihliadať aj na ostatné aspekty.

Moja rada pre výber topánky klientov znie:

oma, ešte pred tým ako pôjdete do obchodu vyberať topánky si sadnite na stoličku a na papier si položte obe chodidlá. Následne si obkreslite tvar jedného aj druhého chodidla, označte ľavú a pravú a vystrihnite si tieto odtlačky. V obchode si vyberte topánku aká sa Vám páči, vyskúšajte si ju, či Vám sedí na nohe. Potom vyberte vystrihnuté odtlačky a vložte do Vami vybraných topánok. Papierový odtlačok poriadne popritláčajte po celom vnútrajšku topánok a potom ho vyberte. Sledujte na koľko je papierový odtlačok pozohýbaný. Potom už je nutné zvážiť kúpenie alebo výber iných topánok. Mnohí naši klienti si topánky kúpia, či bude odtlačok úplne ohnutý alebo nie, avšak už sa nebudú pýtať, prečo mám na nohe otlaky alebo prečo mi zlieza necht na malíčku, prípadne prečo mi zarastá necht na palci. Už budú vedieť, že je to daň za krásnu, no nevhodnú obuv.

V praxi sa mi často stáva, že mi klient povie: Veď ja už úzke, malé alebo vysoké topánky nenosím aspoň 20 rokov. Tak prečo mám problémy s nohami? Moja odpoveď je, že síce už nevhodnú obuv nenosí, avšak pred tým ju dlho nosili a teda vtedy zasiali semienko problémov so svojim nohami. Dnes len žnú, čo v minulosti zasiali. Žiaľ je to tvrdá, ale pravdivá realita.