Správne držanie tela


Na chodidle sa nachádzajú tri klenby. Vnútorná pozdĺžna, vonkajšia pozdĺžna a priečna klenba pod prstami (obr. vpravo) . Vonkajšia pozdĺžna klenba má neštandardný tvar, oproti ostatným klenbám nie je klenutá. Najdôležitejšími úlohami klienb sú tlmenie nárazov nôh na zem, zabezpečenie ladnosti a pružnosti chôdze a správne držanie tela.

Za predpokladu, že pozdĺžna vnútorná a priečna klenba sú klenuté správne, je správne aj držanie tela. Ak však klenby nie sú klenuté resp. sú vyklenuté príliš, spôsobí to poruchu držania tela.

Vysvetlime si ako vplýva zmena vyklenutia vnútornej klenby na vykrivenie chrbtice.

Ľudské telo nie je symetrické, preto spadnutie alebo vyklenutie pozdĺžnej vnútornej klenby na pravej a ľavej nohe je nesymetrické. To znamená, že ak je spadnutá klenba na pravej nohe, bude spadnutá klenba i na nohe ľavej, ale nie rovnako. Táto asymetria spôsobuje poruchy držania tela, resp. chrbtice a následné skoliózy.

Ak je vnútorná pozdĺžna klenba spadnutá  (hovoríme o plochej nohe), chodidlo je v pronačnom postavení. Členok má tendenciu padať do vnútra, predkolenie rotuje do vnútra, kolená sa približujú (nohy sa dostanú do valgózneho postavenia, tzv. postavenie do X, priečne vnútorné väzy kolenného kĺbu sú nadmerne namáhané), stehenná časť nohy rotuje do vnútra, hlavica bedrového kĺbu sa vysúva z púzdra (to spôsobí uvoľnenie až úplnú nefunkčnosť väzov, ktoré držia bedrový kĺb na správnom mieste), panva sa stáča dolu, chrbtica sa vykrivuje a plece na protiľahlé plece padá dolu. (Obr. vľavo)

Presne opačná situácia nastáva v prípade, že vnútorná klenba je klenutá až príliš (hovoríme o vysokej nohe), chodidlo je v supinačnej polohe. Členok padá smerom do von, predkolenie rotuje do von, kolená sa odďaľujú (nohy sa dostanú do postavenia varózneho postavenia, tzv. postavenie do O, priečne vonkajšie väzy kolenného kĺbu sú nadmerne namáhané ), stehenná časť nohy rotuje do von, hlavica bedrového kĺbu sa vtláča do púzdra ( to spôsobuje jeho nadmerné opotrebenie na vrchole hlavice, a ak porucha nie je vhodným spôsobom korigovaná, má to za následok trenie hlavice o púzdro a tým trvalé poškodenie bedrového kĺbu ), panva je vytláčaná do hora a protiľahlé plece je vytláčané do hora tiež.

Vzhľadom na uvedené poruchy, ktoré spadnutie alebo nadmerné vyklenutie pozdĺžnej vnútornej klenby spôsobí, nie je možné povedať, či je lepšia plochá noha alebo noha vysoká. Obe poruchy však treba, čím skôr odstrániť navrhnutím a nosením vhodnej  individuálnej vložky do topánky. Pedikérka je prvým z rady odborníkov, ktorí by mali klienta na poruchy chodidiel upozorniť a navrhnúť mu návštevu u odborného lekára – ortopéda, ktorý klientovi predpíše vhodnú ortopedickú vložku.