Podologický screening


Podologický screening alebo inak plantoskopické vyšetrenie nôh a chodidiel. Ide o vyšetrenie nôh a chodidiel, ktorým je možné zistiť rozloženie váhy tela na chodidlách a základné ortopedické deformity nôh v statickom i čiastočne v dynamickom stave.

Keď vyšetrujeme nohy klienta, nemusíme vždy nutne hovoriť len o vyšetrení na podoskope. Vyšetrovať môžeme zároveň pri ošetrovaní chodidiel. Vtedy môžeme na ploskách nôh a na prstoch vidieť rôzne odchýlky od normálu. Za normálne považujeme priemerne zhrubnutú kožu na chodidlách, dlhé resp. vyrastené nechty na prstoch. Z vlastnej praxe viete, že na chodidlách sa vyskytujú miesta, ktorým sa pri ošetrovaní treba nadmerne venovať.

Na ploskách nôh ošetrujeme:

- veľmi zhrubnutú kožu pod palcom, malíčkom, pätnú podkovičku (tzv. hyperkeratózy),

- kurie oko (na ploske to býva obyčajne tvrdé kurie oko),

- v mieste pozdĺžnej klenby na jej konci vo vonkajšej hrane pri päte hyperkeratózu,

- ragády, tzv. praskliny na päte a zhrubnutá koža na päte,

- na päte, v mieste hrbolu pätnej kosti začervenaný, opuchnutý a bolestivý otlak (príznak toho, že na päte sa mohol neustálym mechanickým trením vytvoriť pätný výrastok, tento otlak radšej nechytať – patrí pod opateru lekára)

Na prstoch nôh ošetrujeme:

- nadmerne dlhé a zhrubnuté nechty,

- medzi prstami, ktoré sú veľmi na sebe natlačené, vytvorené kurie oko(tzv. mäkké kurie oko),

- pod voľným okrajom nechtov (najmä prsty 2. – 4.) zhrubnutú kožu (hyperkeratózu),

- na vankúšikoch prstov silné, bolestivé otlaky až kurie oká 

- na palci z vonkajšej strany zhrubnutú, niekedy až prasknutú kožu, alebo dokonca zarastený necht,

- na malíčku v rôznych polohách okolo nechtu, a niekedy aj pod nechtom, kurie oko (najmä z vonkajšej strany) a hyperkaratózu zo spodnej strany malíčka v tvare vystúpenej čiarky, prípadne rozdelený necht malíčka,

- z hornej strany prstov nôh ošetrujeme otlaky, oschnutú kožu (sfarbenú do hneda, obyčajne je na palci okolo šľachy palca alebo okolo zhybu horného palcového kĺbu), kurie oká na kĺboch prstov (obyčajne na 2. a 3. prste).

Vymenované deformity, s ktorými sa viac alebo menej často stretávame, sú následkom problémov omnoho zložitejších porúch, nie sú teda príčinou ako si mnohí z nás myslia. Príčinou týchto porúch sú obyčajne spôsob chôdze, držanie tela, oslabenie svalstva na nohách a chodidlách. V pedikérskej praxi teda ošetrujeme následok, je však veľmi dôležité vedieť a hlavne poznať príčinu. Na odhalenie príčin porúch sa noha a chodidlo vyšetruje.  

Výsledkom vyšetrenia je konkretizácia problémov chodidla, prípadne výroba individuálnej vložky do topánky, čiže vypodloženie nohy a zlepšenie komfortu chodenia klienta. Avšak výsledkom vyšetrenia môže byť ( a v mnohých prípadoch býva) aj odporúčanie na ďalšie vyšetrenie u lekára – ortopéda prípadne  rontgenové snímkovanie nôh a chodidiel.

V prípade, že je potrebné vidieť zaťaženie chodidiel pri záťaži, využíva sa na to snímanie chôdze alebo behu na bežiacom páse, kde následne vyhodnocujeme celkové poruchy pohybového – lokomočného aparátu a môžeme tak objektívnejšie vyhodnotiť výsledky statického zaťažovania nôh.

Pre úplnosť je vhodné doplniť toto vyšetrenie o vyšetrenie na 3D scanery, kde môžeme pozorovať a hlavne kvantifikovať skoliotické zmeny na chrbtici, lordózy a kyfózy, prípadne iné rotácie panvy a nerovnomernosti "vytŕčania" lopatiek na chrbte.