Všeobecné informácie
Narodený: 1.11.1989

1996 – 2005 Základná škola Brehy, Námestovo
2005 – 2008 Stredné odborné učilište Hlohovec
2009 – 2014 SOA Bratislava

Školenia
Pedikér – rekvalifikačný kurz akreditovaný MŠ SR, Centrum pedikúry s. r. o.
Ošetrenie zarastených nechtov
Šponovanie nechtu šponami ROSS FRASER
Výroba individuálnych korektorov
Nechtová protetika