Školenia
05/2017 Osetrenie zarastajucich nechtov
05/2017 Sponovanie nechta sponami Ross Fraser
05/2017 Vyuzitie exkluzivnych zabalov v pedikure
05/2017 Plachonozie v detskom i dospelom veku
05/2017 Nechtova protetika, vyuzitie sklolaminatovej sietky v pedikure
06/2017 Osetrenie mykotickych nechtov a PACT terapia v pedikerskej praxi
06/2017 Aplikacia nechtovych spon IMKOR
09/2017 Podologicke minimum

Vseobecne informacie:

2011 Ukoncenie stredoskolskeho studia, odbor Pracovnicka Marketingu v Nitre
2011 – 2017 Praca v zahranici ako Babysitterka (2015 Kurz Babysittering – Mödling)
2017 Rekvalifikacny kurz pedikury pod vedenim pani Ing. Milady Nadasiovej v Centre pedikury