Diabetická noha


Syndróm diabetickej nohy

Každý klient, ktorý trpí ochorením diabetes melitus má spočiatku menšie zatiaľ sa neprejavujúce príznaky tohto ochorenia. Avšak v neskorších štádiách sa príznaky zvýrazňujú a zhoršujú až sa prejaví nejaký okom viditeľný prejav – vtedy hovoríme o prejave  syndrómu diabetickej nohy.

Z lekárskeho hľadiska je poučka o synróme diabetickej nohy nasledovná: Syndróm diabetickej nohy je podľa Medzinárodného konsenzu definovaná ako ulcerácia (miestne poškodenie hlbokého tkaniva) alebo postihnutie hlbokých tkanív od členka distálne (smerom ďalej od tela) v rátane členka. Okrem ulcerácií sa sem počíta aj gangréna, ale tiež postihnutie kostí osteomyelitídou a Charcotovou osteoartropatiou alebo postihnutie hlbokých mäkkých tkanív infekciou (nap. flegmónou). Rovnako pod pojem syndróm spadá i diabetická neuropatia a rôzny stupeň ischémie (cievne poškedenie) a tiež aj stavy po amputáciách častí dolných končatín z príčin diabetu.

Želám Vám veľa zdaru do práce.

Zobraziť autentické obrázky (syndróm)

Ing. Milada Nádašiová – školiteľka Centra medicinálnej pedikúry.

Zdroje článku: Syndrom diabetické nohy – Alexandra Jirkovská a kol., Exträmfalle aus der podologischen Praxis – Dr. med. Norbert Scholz