Diabetes a pedikúra


Diabetes melitus alebo hovorovo cukrovka je ochorenie, ktoré je spôsobené nedostatočnou alebo úplnou neschopnosťou pankreasu (podžalúdkovej žľazy) tvoriť hormón inzulín. Inzulín je hormón, ktorého úlohou v tele je rozkladať cukor na jednoduchšie, pre telo spracovateľné komponenty. Diabetes sa môže prejaviť v dvoch základných podobách. Buď ako typ I. alebo typ II. Závisí to od toho či podžalúdková žľaza je schopná tvoriť inzulín alebo nie. V prípade, že podžalúdková žľaza nie je schopná tvoriť inzulín vôbec hovoríme o diabete typu I. Tento typ cukrovky sa prejaví obyčajne v detstve alebo v puberte a je sprevádzaný veľmi výraznými sprievodnými javmi. Výrazný úbytok na hmotnosti, veľký smäd, ktorý nemá reálnu príčinu ( obyčajne je to smäd, ktorý cíti človek hneď po výdatnom napití a tento pocit neustáva ani keď už je človek veľmi výrazne hydratovaný), celková slabosť, kolísanie, hojdanie, pocit akoby opitosti. V prípade, že pankreas je schopný tvoriť inzulín, netvorí ho však dostatočné množstvo alebo ho netvorí dostatok vtedy, keď je potrebný na štiepenie cukrov, ktoré sa dostali tráviacim traktom do tela, potom hovoríme o tzv. stareckej cukrovke alebo diabete II. typu. Prejavuje sa zväčša vo vyššom veku, je sprevádzaný úbytkom hmotnosti, pocitmi smädu, pocitmi malátnosti. Vzhľadom na to, že typ II. sa prejavuje vo vyššom veku sú jeho sprievodné javy veľmi často zamieňané za príznaky iných ochorení, prípadne sú človekom, ktorému sa príznaky diabetu objavia, často ignorované alebo podceňované. Preto z hľadiska závažnosti následkov pri neliečení diabetu je pre ľudský organizmus väčším problémom diabetes typu II. napriek tomu, že pri tomto type cukrovky telo tvorí inzulín. Pri vysvetľovaní podstaty cukrovky som nespomenula veľmi závažný fakt a tým je, že ľudský organizmus je schopný tvoriť dva typy inzulínu. Jeden typ je tzv. krátkodobý inzulín a druhý dlhodobý. Rozdiel v nich je, ako účinkujú, ktoré typy cukrov štiepia a samozrejme v dĺžke ich pôsobenia v organizme. Čo je však pre diabetes dôležité rozvíja sa vždy na podklade genetickom, tj. ak niekto v rodine týmto ochorením trpí alebo trpel, je veľký predpoklad, že toto ochorenie sa môže (avšak nemusí) prejaviť aj u nasledovných generácií. To či sa ochorenie prejaví však do veľkej miery závisí od našej schopnosti žiť zdravo. To znamená neprijímať veľké množstvá ťažko stráviteľných jedál, nejesť veľa sladkého, stravovať sa racionálne, mať fyzickú aktivitu, ktorá sa pravidelne opakuje, vyhýbať sa stresu, dodržiavať pitný režim počas celého dňa a nepiť alkoholické nápoje. Prosto robiť všetko, čo si vyžaduje racionálna výživa.

Čo diabetes dokáže v tele napáchať?

Komplikácie, ktoré toto ochorenie spôsobí sú enormné. Aj čo do rozsahu poškodenia organizmu ale aj čo do zložitosti poškodenia. Problém je, že diabetes ako taký nebolí. Preto získal neslávny názov TICHÝ ZABIJAK. Ľudia ho v počiatočných štádiách, kedy pácha rozsahovo malé škody, ani necítia, resp. ignorujú. Kedysi dávno bola cukrovka právom nazývaná chorobou bohatých, pretože iba tí mali dostatok, resp. prebytok jedla a ochorenie sa u nich mohlo rozvinúť. Chudobní nemali často čo jesť, čo pre nich bolo z tohto pohľadu dobré.

Diabetes je ochorenie, ktoré v tele pácha nenávratné poškodenia. V prvom rade útočí na cievny systém, cez ktorý následne ovplyvňuje nervový systém i systém hormonálny a ovplyvňuje nepriaznivo i samotnú imunitu človeka. Poďme sa tomu venovať bližšie.

Poškodenie cievneho systému začína spočiatku na malých cievach v periférnych (vzdialenejších oblastiach) napr. na nohách a potom v okolí očí. Ak postihne očné cievy a poškodí ich, spôsobí ochorenie angiopatiu. Ak poškodzuje cievy dolných končatín, človek ich cíti väčšinou už ako zúženie ciev, resp. ako postihnutie, ktoré sa prejaví ako sekundárny prejav na nervoch v perifériách, tj. ako periférna neuropatia alebo diabetická polyneuropatia. Tieto poruchy sú na tele nezvratné a veľmi závažné. Angiopatia spôsobuje spočiatku výrazné zhoršenie zraku avšak neskôr nezvratnú slepotu. Periférna neuropatia alebo diabetická neuropatia spôsobujú veľmi zvláštne bolesti najskôr v stehennej oblasti, neskôr celej dolnej končatiny a neskôr buď úplnú necitlivosť alebo absolútnu precitlivelosť chodidla. Zúženie a poškodenie ciev vedie k žilovej nedostatočnosti, ktorá sa vzhľadom na vzdialenosť od srdca prejaví najmä na dolných končatinách. Nedostatočnosť spôsobí, že povrchový cievny systém kožu nevyživuje dostatočne a na všetkých miestach rovnako, preto sa pokožka nôh veľmi stenší, hovoríme tzv. papyrusovej pokožke, následne nedostatočná výživa spôsobí zúženie, neskôr zánik potných žliaz na chodidlách, preto sa noha diabetika nepotí, avšak má veľmi zvláštny pach, v neskorších štádiách, keď sa človek trpiaci diabetom o svoje nohy nestará má noha veľmi zatuchnutý pach. Vzhľadom na tieto zmeny, ktoré spôsobili zúženie ciev, stenšenie pokožky a zánik potných žliaz – toto spôsobilo porušenie hydrolipidového obalu na povrchu pokožky, čím sa výrazne zníži schopnosť pokožky brániť sa patogénom z vonku, tj. znížila sa imunita. Toto samozrejme platí pre organizmus nie len na nohách ale aj preň ako celok. Zvýšená hladina cukru v krvi spôsobí zníženie imunity ako celku.

Rozoberme si problém na drobné:

Zúženie ciev – spôsobí, že nemáme dostatok krvi v miestach kde ju nutne potrebujeme. V dolných končatinách je nedostatok krvi, tj. je tu nedostatok kyslíka, živín a aj červených, bielych krviniek i krvných doštičiek. Znamená to, že ak sa nohe pritrafí nejaký úraz, bude tam dostatok krvi na krvácanie avšak nedostatok krvi na zavretie rany (krvné doštičky), nedostatok krvi na obranu proti patogénom, ktoré sa do rany dostali z vonka (biele krvinky) a nedostatok živín na liečenie rany (červené krvinky). Preto je veľmi dôležité, z hľadiska pedikúry, ošetrovať klientov trpiacich cukrovkou čo najmenej invazívnym spôsobom a podľa možností mu nespôsobiť povrchové a vlastne najlepšie žiadne zranenie.

Ľudia trpiaci cukrovkou často trpia plesňovými ochoreniami, najmä dolných končatín. Toto treba riešiť vždy a okamžite, aby neprišlo k závažnejším problémom. Plesňové, teda mykotické ochorenia sú bežným sprievodným javom, avšak nemalo by to tak byť. Preto v rámci pedikérskej praxe neustále dbajte na čistotu, tj, používajte jednorazové uteráky, dokonale vydezinfikujte podlahu a miesta, kde diabetik stúpi alebo sa ich dotkne, používajte výlučne sadu vysterilizovaných nástrojov. Nástroje nestačí len vydezinfikovať. Na ošetrenie používajte prípravky, ktoré sú určené pre diabetikov. Tieto prípravky obsahujú premasťujúce zložky, ktoré zlepšujú celkovo premastenie pokožky a ďalej zabezpečia lepšiu elasticitu pokožky. Prípravky pre diabetikov obsahujú tiež zložky, ktoré chránia povrch pokožky pred patogénmi, obyčajne to býva malé množstvo clotrimazola, ktoré nemá liečivé účinky v danej koncentrácií, ale zabezpečí, že na povrchu sa neuchytia patogény, ktoré sa ďalej môžu množiť a spôsobiť mykotické ochorenie. Rovnako tak tieto prípravky nie sú veľmi výdatné na klznosť, tj. nedá sa s nimi masírovať pokožka. Je to zámerné, pokožka diabetika nie je vhodná na masírovanie a dokonca je masáž kontraindikovaná, tj. masáž u klientov s pokročilým diabetom je dokonca zakázaná. Je to zámerné. Noha diabetika je veľmi náchylná na tvorbu trombov, tj, krvných zrazenín, ktoré by pri masáži mohli v rámci zúženej cievy cestovať na miesta, kde by vytvorili uzáveru, tj, daná cieva by sa uzavrela, čo by mohlo viesť v zložitých prípadoch až k amputácií časti alebo celej končatiny.

Diabetes a pedikúra

Klienti trpiaci diabetom sú našimi klientmi, alebo mali by byť našimi klientmi celožitovne. Poškodenia, ktoré môžeme v pedikérskej praxi riešiť sú neustále a akonáhle sa jedno poškodenie vylieči, druhé sa objaví. Takže je to nikdy sa nekončiaci boj akoby s veternými mlynmi. Avšak v skutočnosti ide o veľkú pomoc a oddiaľovanie, resp. úplne odstaňovanie potreby amputácie alebo iného chirurgického výkonu. Samozrejme klient trpiaci diabetom musí byť pod neustálou kontrolou lekárov: diabetológ, angiológ (cievny lekár), neurológ, chirurg a ďalší podľa potreby.

Milé kolegyne pedikérky a kolegovia pedikéri. V praxi sa k Vám dostane veľa prípadov klientov, ktorý budú mať zanedbané nohy a veľa z nich sú práve skrytí diabetici. Preto sa svojej praxi venujte maximálne zodpovedne a vedzte, že môžete veľa napraviť ale aj veľa napáchať. Preto rozhodnutie ošetrovať klienta s prejavom syndrómu diabetickej nohy dokonale zvážte a ak sa rozhodnete, že ho budete ošetrovať, robte tak vždy s tým, že je klient pod lekárskym dohľadom. Vyhnete sa zbytočným komplikáciám pre Vaše živnosti.

Zobraziť autentické obrázky (kurie oko)
Zobraziť autentické obrázky

Ing. Milada Nádašiová – školiteľka Centra medicinálnej pedikúry.