Cenník


Ošetrenie nechtov nôh (info)
20,00€Špona Ross Fraeser (info)
40,00€

Cenník pedikérskych služieb
Medicinálna pedikúra (info)

Odborné ošetrenie chodidiel
Dezinfekcia, krátke pojednanie o poruchách na chodidlách, ošetrenie kožtičiek okolo nechtov, zatlačenie kutikuly, skrátenie a tvarovanie nechtov do vhodného tvaru prípadné zbrúsenie z hrúbky nechtu, odstránenie zhrubunutej kože z plosky, ošetrenie medziprstia, odstránenie 1-3 kurích ôk, zabrúsenie ragád, záverečná dezinfekcia a poradenstvo o domácom ošetrovaní nôh, aplikácia vhodného krémového alebo iného prípravku na chodidlá.
36,00€
Príprava bradavice k dermatológovi (info)
15,00€
Ošetrenie kurieho oka/kurích ôk (info)
15,00€
Prvé ošetrenie zarasteného nechtu (info) 25,00€
Ster a mikrobiologický rozbor 1 skúmavka mykológia (info) /bakteriológia
25,00€/35,00€
Samostatná konzultácia 15 – 30 min. 20,00€
Nechtová náhrada (Protetika) (info)
25,00€
Výroba individuálneho korektoru (info)
20,00€
PACT terapia na mykózy 10 nechtov (info)
50,00€
Príprava mykotického nechtu k dermatológovi (info)
15,00€
Podologická analýza nôh (info)
40,00€
Výroba vložky (info)
do 90,00€
Okluzívny zábal (na ragády, kurie oká, bradavice, mykotické nechty) (info)
10,00€
Ošetrenie plosky (info)
25,00€
Lakovanie nechtov nôh (info)
8,00€
Odlakovanie nechtov (info)
3,00€
Géllak na nechty nôh (info)
15,00€
Administratívny poplatok za preregistráciu nevyčerpaného objednaného termínu (info)
20,00€

PODMIENKY REZERVÁCIE TERMÍNOV V CENTRE PEDIKÚRY A PODOLÓGIE